Over ons

Stichting steun de weeskinderen in Zambezi

100% van de donatie gaat naar de kinderen

DONEREN
ONZE DOELSTELLING

De stichting heeft als doel om kwetsbare kinderen en hun verzorgers gedurende hun schoolcarrière te steunen totdat ze in het bezit van een diploma zelf aan de toekomst kunnen werken. Verder verstrekken we babymelk aan kinderen waarvan de moeders besmet zijn met HIV.

DONEREN?

Wilt u doneren? Dit is ons bankrekeningnummer: NL18INGB0009185305
tnv Stichting Steun aan Zambezi.

Wie zijn wij

Wij, Trees Eggenkamp en Kalervo Kuokkanen, hebben met onze kinderen in totaal zes jaar in Zambia gewoond en gewerkt, waarvan 3 jaar in het stadje Zambezi. Toen onze oudste zoon Thomas naar de middelbare school moest, zijn we naar Nederland teruggekeerd. Maar we bleven met een deel van ons hart achter in Zambia. We hadden van dichtbij ervaren hoe zwaar het leven in Zambezi is. Hoe hard men moet werken om iets van het leven te kunnen maken.

Het bestuur van links naar rechts: Kalervo Kuokkanen, Joke Veldman, Wil Eggenkamp en Trees Eggenkamp.

image
Financiering

Jaarlijks is een bepaald bedrag nodig om onze projecten te kunnen financieren. Ook moet onze reservepot voldoende gevuld blijven om de Zambianen tot hun diploma te kunnen blijven steunen. Naast incidentele schenkingen krijgen we geld binnen door:

-Bijdragen van onze vaste donateurs en sponsors.
- Het regelmatig organiseren van acties.
-Qua beloningsbeleid hanteren we een “strijkstokloze aanpak”. Dat wil zeggen dat alle onkosten voor eigen rekening zijn.

Projecten
Lees meer
Doneren
Verantwoording
Lees meer
Zambia
Lees meer
Ons beleidsplan

 

Om dit doel te bereiken willen wij de jaarlijkse schoolkosten (schoolgeld, kleding, lesmateriaal e.d.) van een groep kwetsbare kinderen voor onze rekening te nemen.

 

Met onze aanpak sluiten we aan op de traditionele wijze waarop men in Zambia binnen families noodsituaties aanpakt. Men vindt het namelijk vanzelfsprekend dat weeskinderen in gezinnen van verwanten worden opgenomen. Doordat het HIV-virus zo massaal slachtoffers maakt, krijgen deze gezinnen, die het toch al moeilijk hebben, nu veel extra monden te voeden. Grootouders (die eigenlijk zelf verzorging nodig hebben), krijgen de verantwoording voor hun kleinkinderen.

 

Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met twee lokale coördinatoren:

-Zij wijzen de kinderen die in aanmerking komen aan.

-Zij begeleiden hen en de familieleden die hen een thuis bieden, gedurende de gehele schoolperiode van zeer nabij.

-Zij zorgen ook voor steun aan een tiental baby’s van wie de moeders met HIV virus besmet zijn door het betalen van melkpoeder, zodat het virus niet via de moedermelk wordt overgedragen.

-Ze leggen door middel van een driemaandelijkse rapportage verantwoording af van de keuzes die ze maken en van hun uitgaven.

Ons team in Zambezi

Onze coördinatoren mrs Mwewa en mrs Chivunda.

Samen met de caregivers.

Neem contact op

Steun de weeskinderen in Zambezi

Adres

Cimbaalhof 74
4876 BR, Etten-Leur

Telefoonnummer

06-13991784

Rekeningnummer

NL18INGB0009185305
ANBI
RSIN/fiscaalnummer: 8102.27.794

E-mail

info@steunaanzambezi.nl

Heeft u vragen of of opmerkingen, neem gerust contact op.
Stuur een bericht naar info@steunaanzambezi.nl of bel naar 06-13991784.