09

november 2019

Onze activiteiten in 2019

2018 was een spannend jaar.

Enkele trouwe donateurs hebben afgehaakt. Dankzij goedlopende acties hebben we toch voldoende geld binnengekregen om onze projecten te kunnen blijven steunen. Zie ons jaarverslag met daarin ook opgenomen de jaarbalans en de toelichting op alle inkomsten en uitgaven.

Geslaagde blote voeten / Tai Chi workshop

Ondanks hitte en  prossessierupsen waren er zaterdag 29 juni zo’n twintig mensen naar de Pannenhoef gekomen. Daar gaven Andreas Mauer en Lian de Weert  workshops ‘op blote voeten lopen’ en Tai Chi. Dat deden ze helemaal voor niets. Deze geslaagde actie bracht maar liefst 465 euro  op. Dankzij het inschrijfgeld voor deelname en gulle gevers.
Waarvoor hartelijk dank !

Reisverslag juli 2019

in onze 4 weel drive
Vanaf Lusaka twee dagen reizen naar Zambezi

Wij hebben in  juli ons project in Zambezi. Daar zijn we weer onder de indruk geraakt van de manier waarop de tientallen vrijwilligers  de zorg voor ‘onze’ weeskinderen op zich nemen, terwijl ze over zeer beperkte mogelijkheden beschikken.
Gegarandeerd diploma
Het blijkt dat i de omstandigheden er in de de loop van de 20 jaar dat onze stichting bestaat er niet veel beter op geworden zijn.  Maar gelukkig kunnen wij, dankzij onze donateurs,  nog steeds al onze weeskinderen de garantie  geven dat ze hun schoolloopbaan met een diploma kunnen afronden.  Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor goede vooruitzichten op een baan en inkomen. Hiervan is vaak een hele familie afhankelijk. Het viel ons weer op hoe enthousiast en gemotiveerd iedereen is. Men weet wat er  op het spel staat en heeft er alles voor over om te kunnen slagen

Beperkte middelen
Herhaaldelijk werden we benaderd door pleegouders en kinderen die niet bij ons project horen en ook graag financiële steun zouden willen ontvangen. Helaas moesten wij hen teleurstellen. Onze middelen zijn te zeer bepekt om het project te kunnen uitbreiden. Het gebrek aan middelen zorgt er ook voor dat we nauwelijks studenten kunnen blijven steunen die met onze hulp een middelbare schooldiploma hebben gehaald en graag een vervolgopleiding willen volgen. De studiekosten zijn hoog, onder andere door de aanschaf van studiemateriaal. De laptop die hiervoor vaak nodig is, is voor hen onbetaalbaar.  Wij hopen daar in het komende jaar  iets aan kunnen doen.

EEN UITVOERIG VERSLAG STAAT VERDEROP OP ONZE SITE

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *